Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни състава на комисията в конкурса за повишаване в длъжностите „съдия“ в апелативните съдилища във връзка със заявления за отводи

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка със заявления за отвод определи проф. д-р Веселина Неделчева Манева – хабилитиран преподавател по гражданско право в НБУ, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на доц. д-р Красимир Николов Митев.

Колегията определи чрез жребий доц. д-р Анета Антонова за резервен член – хабилитиран преподавател по гражданско право в СУ „Св. Климент Охридски“, на мястото на проф. д-р Веселина Неделчева Манева.

Конкурсът е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. ДВ бр. 38/08.05.2018 г.).

       

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд