Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира двама и повиши в ранг други двама съдии

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Васил Вълчев Христакиев и  Маргарита Николова Шербанова – съдии в Апелативен съд - София и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

С решение от днес, на основание чл. 234 от ЗСВ на място в по-горен ранг бяха повишени Димитър Маринов Димитров – съдия в Районен съд – Поморие и Иван Георгиев Калибацев – съдия в Районен съд – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд