Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Поля Сакутова – съдия в Районен съд – Пловдив за участие в стаж за съдии в областта на административното право, организирана от Германската фондация за международно правно сътрудничество

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Поля Сакутова – съдия в Районен съд – Пловдив за участие в хоспитация (стаж) за съдии в областта на административното право, организирана от Германската фондация за международно правно сътрудничество, който ще се проведе в периода 31 март – 13 април 2019 г.

Документите на Поля Сакутова ще бъдат изпратени до посолството на Федерална република Германия, с копие до Министерство на правосъдието, в рамките на указания срок.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд