Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да съкрати една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен и съответно да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман

4 декември 2018 година

Съдийската колегия предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен и съответно да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Ихтиман, считано от датата на вземане на решението.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Пленума на ВСС, което ще се проведе на 06.12.2018 г.

Разкриването на щатната длъжност се налага с оглед необходимостта от устройване на административния ръководител на Районен съд – Ихтиман  Радослава Йорданова, която е подала оставка. Към настоящия момент в съда липсва свободна длъжност „съдия“, на която тя да бъде преназначена на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

В Районен съд – Тетевен е налице свободна щатна длъжност „съдия“, като натовареността му е под средната за страната.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд