Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
За втори път председателят на Върховния касационен съд отказа да отговори на 14-те въпроси зададени към него от членове на Съдийската колегия на ВСС

4 декември 2018 година

Председателят на Върховния касационен съд отказа да отговори на 14-те въпроси зададени към него от членове на Съдийската колегия на ВСС, които днес за втори път бяха включени в дневния ред за заседанието. Същите въпроси бяха точка от дневния ред на предходното заседание на Съдийската колегия, проведено на 27.11.2018 г.

Представляващия ВСС Боян Магдалинчев съобщи, че председателят на ВКС в изказване на проведена на 30.11.2018 г. международна конференция във Виена, Австрия, отново е поставил въпроса относно решението на ЕК за прекратяване на мониторинга над България, по съображения, че съдебната система в страната не е независима както и това, че целта на поставените пред г-н Панов въпроси от членовете на Съдийската колегия е да се изяснят спорните въпроси чрез диалог в колективния орган, вземащ решения по отношение на съдийската общност.

Повод за въпросите към председателя на ВКС стана негово изказване на международната конференция, посветена на ролята на съдиите в обществената дискусия за върховенството на правото и организирана от МЕДЕЛ (Европейски магистрати за демокрация и свободи) и Съюза на Съдиите в България в София през м. ноември т. г.

В предложението до Съдийската колегия десет от членовете ѝ „изразяват недоумение, че от началото на мандата на ВСС през октомври 2017 г. до този момент“ председателят на ВКС не е представил и запознал Колегията с твърденията и обвиненията, изложени в изказването му. Отбелязано е, че  цитираните „доказателства“ за зависимост на съдиите в България, касаят период преди 03.10.2017 г., но е факт, че в качеството си на председател на ВКС и член на ВСС публично е афиширал сериозни обвинения към съдийската общност в България, което задължава Съдийската колегия да обсъди това изказване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд