Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

Нотариалната камара на Република България участва в проект за обучение, съфинасиран от Европейската комисия, на тема Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN”, в рамките на Програма Правосъдие 2017, с продължителност от 3 септември 2018 г. до 2 септември 2020 г.

Водещ на проекта е Нотариалната камара на Италия, а партньори са Международният съюз на съдиите, Нотариалната камара на Република България и Нотариалната камара на Унгария.

От страна на Нотариалната камара на Република България се очаква да се включи в проекта с участието на двама обучаващи нотариуса и двама обучаващи съдии и организирането на два семинара в гр. София през октомври 2019 г. и април 2020 г. Изискване от страна на Европейската комисия е излъчените обучаващи да преминат входно и изходно ниво, с цел проверка на знанията им, като входното ниво е предвидено за средата на м. януари 2019 г. Предложените от ръководителите на проекта критерии са следните:

- Владеене на английски език, ниво C1 по европейските стандарти;

- Добри познания в сферата на европейското семейно и наследствено право;

- Препоръчително е да имат предишен опит от участие в проекти, финансирани от ЕС;

- Препоръчително е да имат предишен опит като обучаващи.

Предложените теми за обучение на обучаващите обхващат европейското право в сферата на семейното право (семейно отношения: съпрузи, регистрирани партньорства, фактическо съжителство, режим на собствеността), както и наследственото право (наследяване по закон и по завещание, валидност, промяна, оттегляне. Наследяване между съпрузи, регистрирани партньори. Разпределяне на наследствените дялове и определяне на кръга на наследниците. Европейско удостоверение за наследство.) 

Програмата на Проекта предвижда всички обучаващи да покрият входно и изходно ниво на 21.01.2019 г., а в периода 4-8 февруари 2019 г. да бъдат обучени като обучаващи по проекта в гр. Рим, Италия.

Желаещите да кандидатстват или да получат допълнителна информация следва да се свържат с г-жа Гергана Франсис – административен секретар на Нотариалната камара на Република България, тел. +359 2 9809932, e-mail: chamber@notary-chamber.bg.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд