Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще проведе изслушване и избор за административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян на 23.01.2019 г.

5 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 23.01.2019 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян. Единственият кандидат Тодор Стефанов Деянов е и. ф. прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян. Той е бил административен ръководител на Районен съд – Смолян в периода от 06.08.2009 г. до 29.07.2013 г.,.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд