Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира 17 прокурори и следователи, двама от които придобиха статут на несменяемост, повиши в ранг трима прокурори и освободи от длъжност един следовател

5 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Живка Павлова Мангърова - прокурор в Районна прокуратура – Айтос, Иван Лилов Илевски и Евгений Владимиров Милев - прокурори в Районна прокуратура – Пловдив,  Радослав Георгиев Воруков - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Витан Георгиев Танев - прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман, Теодора Йонкова Йонова - прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, Лилия Ангелова Кариева - прокурор в Софийска районна прокуратура и приеq на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „МНОГО ДОБРА".

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Чавдар Александров Шолев - прокурор в Районна прокуратура – Троян и Мирослава Бойкова Чифчиева-Георгиева - прокурор в Районна прокуратура – Перник, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Колегията, проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Калоян Минчев Димитров - административен ръководител на Районна прокуратура – Асеновград, Виолета Манолова Радева - прокурор в Окръжна прокуратура – Варна,  Атанас Костадинов Христов - прокурор в Районна прокуратура – Варна, Николай Йорданов Попов - прокурор в Софийска районна прокуратура, Красимира Спасова Нейчева - прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „МНОГО ДОБРА".

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Янка Стоянова Гочева - прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, Даниела Пенева Славкова - прокурор в Районна прокуратура – Раднево, Стойко Иванов Иванов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Елхово и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „МНОГО ДОБРА".

С решения от днес, бяха повишени на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ралица Вълкова Драганова - прокурор в Районна прокуратура - Русе, Елена Валериева Станева-Кирова - прокурор в Районна прокуратура – Враца, лейтенант Христо Атанасов Анчев - заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка, Емил Петков Иванов от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, считано от 06.12.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд