Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Иван Василев Йотов - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“

5 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Иван Василев Йотов - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.

Следовател Йотов е поощрен по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура. В предложението за поощряването му е посочено, че Иван Йотов има над 25 години юридически стаж на длъжността „следовател“, притежава отлична професионална подготовка, висок морал и не е допускал действия, които да компрометират честта на магистрата в професията и обществото. Сред изложените аргументи са репутацията му на честен и коректен магистрат.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Иван Василев Йотов от заеманата длъжност „следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 12.12.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд