Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Искренна Димитрова Величкова - прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“

5 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Искренна Димитрова Величкова - прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.

Прокурор Величкова е поощрена по предложение от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България.

Искренна Величкова има над 41 години общ юридически стаж. В системата на прокуратурата е работила над 25 години като е заемала длъжностите: прокурор в Главна прокуратура от 01.06.1993 г. до 01.07.1998 г.; прокурор във Върховна административна прокуратура от 01.07.1998 г. и към настоящия момент.

В предложението е посочено, че прокурор Величкова притежава много добра правна подготовка, доказала е висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните си задължения, делови и нравствени качества. Ползва се с авторитет и уважение сред колегите си и съдебните служители.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Искренна Димитрова Величкова от заеманата длъжност„прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от 13.12.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд