Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Митко Димов Митев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол, с отличие „служебна благодарност и грамота“

5 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Митко Димов Митев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол с отличие „служебна благодарност и грамота“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ.

Следовател Митев е поощрен по предложение от Дойчин Дойчев – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол. В предложението е посочено, че Митко Митев е дългогодишен следовател с висока и доказана квалификация, като цялата му кариера и трудовата дейност е преминала в следствените органи. Митко Митев проявява отличен професионализъм и високи нравствени качества. Изпълнява своите задължения компетентно, добросъвестно, безпристрастност и независимо от външно влияние и въздействие. Ползва се с авторитет и уважение сред колегите юристи и сред юридическата общност.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Митко Димов Митев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ямбол, считано от 14.12.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд