Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи за и. ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура настоящия районен прокурор Иван Кирков

5 декември 2012 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Иван Николов Кирков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 10.12.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. На посочената дата изтича първият мандат на прокурор Кирков.

Процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Бургас е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 24/26.09.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд