Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира по реда на чл. 194 от ЗСВ щатната численост на районните прокуратури във връзка с предстоящото преобразуване единадесет районни прокуратури в териториални отделения

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, считано от 01.01.2019 г.:

- съкрати по една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Белоградчик и Районна прокуратура – Кула и съответно  разкри две длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Видин;

         - съкрати по една щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дряново и Районна прокуратура – Трявна, както и една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Трявна и разкри три щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Габрово;

         - съкрати две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Тервел и разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич;

         - съкрати една щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ и една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Ардино и разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали;

         - съкрати една щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Брезник и Районна прокуратура – Трън, както и по една щатна длъжност „прокурор“ от двете прокуратури и разкри четири щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник;

         - съкрати една щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Чепеларе и една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Мадан и да разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян;

         - съкрати една щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ и една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Тополовград и разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол.

По предложение на Прокурорската колегия за оптимизиране структурата на районните прокуратури Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 21/19.07.2018 г., считано от 01.01.2019 г. закри районните прокуратури в градовете Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград като разкри териториални отделения към районните прокуратури със седалище в областния град.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд