Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2018 г.

Общият размер на утвърдените средства е в размер на 15 735 704 лв., от които са усвоени 2 266 795 лв. Усвоените от съдилищата средства са в размер на 348 169 лв., от ВКС – 2 190 лв., от ПРБ – 567 854 лв., от ВСС – 1 348 582 лв. В пълен размер са усвоени планираните средства за Районен съд – Брезник и Районен съд – Нова Загора.

Справката е изготвена от дирекция „Бюджет и финанси“ в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г., т. 15, с което е възложено дирекцията да представя ежемесечна информация на Комисия „бюджет и финанси“ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд