Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели по органи на съдебната власт осем автомобили съгласно сключен договор по приключила обществена поръчка за доставка на 50 бр. нови автомобили за нуждите на ВСС и ОСВ. По един автомобил получиха Административен съд София-град, Окръжен съд - Пазарджик, Административен съд - Сливен,  Административен съд - Кюстендил, Административен съд - Стара Загора, Военен съд - Пловдив, Апелативен съд - Велико Търново, Военно-апелативен съд. С решението от днес приключи разпределението на новите автомобили по органи на съдебната власт.

С решение на Пленума на ВСС от 4 октомври 2018 г. бяха разпределени 29 броя автомобили – по един на Софийски градски съд, Софийски районен съд, Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Варна, Районен съд – Велико Търново, Районен съд – Габрово, Районен съд – Плевен, Окръжен съд – Пловдив, Районен съд – Пловдив, Окръжен съд – Разград, Районен съд – Сливен, Районен съд – Добрич, Окръжен съд – Търговище, Районен съд – Търговище, Окръжен съд – Шумен, Районен съд – Шумен, Военен съд – Сливен, Апелативен съд – София, Административен съд – София-град, Административен съд – София-област, Административен съд – Варна, административен съд – Видин, Административен съд – Пловдив, Административен съд – Разград, Административен съд – Русе, Административен съд – Хасково, Административен съд – Шумен и Националния институт на правосъдието.

Обществената поръчка за доставка на нови автомобили за нуждите на ВСС и органите на съдебната власт бе проведена след Анализ на състоянието на автомобилния парк на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд