Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри изготвените проекти на извънсъдебна спогодба по гр. д № 42991/2018 г. по описа на Софийския районен съд, II гражданско отделение, 59-ти състав, и на пълномощно.

С решение от днес, Росалина Димитрова – процесуален представител на Висшия съдебен съвет бе упълномощена да сключи извънсъдебна спогодба по гр. д № 42991/2018 г. по описа на Софийския районен съд. Делото е образувано по искова молба на Валентина Хранова –Шаламанова срещу ВСС за заплащане на неизплатено в пълен размер обезщетение по чл. 354 от ЗСВ, заедно с лихва за забава за времето от 24.03.2018 г. до предявяването на иска за окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд