Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни свое решение по протокол № 30/03.10.2017 г., т. 2, с което Евгени Диков – изборен член на ВСС бе определен да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“. Според допълнението при отсъствието на г-н Диков документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“  ще бъдат подписвани от следващия по старшинство изборен член на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд