Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението на Съдийската колегия за съкращаване на една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен и разкриване една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ

Предложението от Съдийската колегия на ВСС е във връзка със заявление от Радослава Йорданова за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ихтиман и преназначаването ѝ на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд