Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Мария Христова Попова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – София-област

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4 , изречение второ от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Мария Христова Попова – административен ръководител – председател на Административен съд – София-област, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – София-област, считано от 22.12.2018 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.

Повод за решението на Съдийската колегия е изтичащият мандат на съдия Попова като председател на Административен съд – София-област.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд