Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Николай Господинов за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Плевен

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 174, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Николай Янков Господинов – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Административен съд – Плевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Плевен, считано от 27.12.2018 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд