Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи изслушването на кандидатите за административни ръководители на четири съдилища

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи следните дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • Специализиран наказателен съд – 05.02.2019 г.,
  • Административен съд – Добрич – 19.02.2019 г.,
  • Районен съд – Троян – 12.02.2019 г.,
  • Районен съд – Тутракан – 12.02.2019 г.

В процедурата за избор на административен ръководител на Специализирания наказателен съд са допуснати до участие двама кандидати – Мария Василева Карагьозова – съдия в Софийския районен съд и Мариета Христова Райкова – Пашова – заместник-председател на Специализирания наказателен съд. За участие в процедурата за Административен съд – Добрич е допуснат кандидатът Красимира Керанова Иванова – административен ръководител към момента, за Районен съд – Троян – Петя Николова Гатева – административен ръководител към момента, и за Районен съд – Тутракан – Георги Манолов Георгиев – съдия в Районен съд – Тутракан.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд