Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС инициира оптимизиране на щатната численост на районните съдилища във връзка с назначения на младши съдии

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Царево. На същите основания се инициира разкриване на една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решенията.

Предлага се също да бъде съкратена една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, като се разкрие такава в Районен съд – Бяла, считано от датата на вземане на решенията.

Предложенията се внасят за разглеждане и произнасяне в заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 13.12.2018 г.

Те са свързани с изтичащия срок на назначението на младши съдии в окръжни съдилища, и липсата на свободни длъжности за съдия в съдебния район, където са били назначени като младши магистрати.

Анализ на кадровото състояние на районните съдилища, също показва възможност за съкращаване на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Царево, и съответно в Районен съд – Лом, както и за разкриване в Районен съд – Горна Оряховица и Районен съд – Бяла.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд