Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши магистрат от Софийския районен съд на място в по-горен ранг

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши Румяна Антонова Спасова-Кежова – съдия в Софийския районен съд, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд