Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи предложение за актуализиране на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Колегията

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за разглеждане на насроченото за 14.12.2018 г. заседание предложение за изменение и допълнение на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, в частта относно броя на членовете ѝ и специализацията по материя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд