Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на искане за становище на съдии при Апелативния специализиран наказателен съд по повод проверка на ВКС по разглеждани дела

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за насроченото за 14.12.2018 г. заседание обсъждането на искане за становище от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд по повод извършена проверка, възложена от председателя на ВКС. Причина за отлагането стана необходимостта членовете на Съдийската колегия да се запознаят с получените в късния следобед в понеделник и тази сутрин многобройни материали по въпроса.

Колегията поиска също магистратите да отговорят, твърдят ли, че с назначената проверка, се накърнява тяхната независимост.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд