Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Вяра Камбурова на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Бургас

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, назначи Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението.

Предложение за това е направено от Росица Темелкова – административен ръководител-председател на Окръжен съд – Бургас, която се мотивира с дадената от Общото събрание на съдиите подкрепа за кандидатурата на съдия Камбурова, нейният доказан професионализъм, авторитет и ангажираност с проблемите на съдебната система.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд