Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Справка за неприключилите към 04.12.2018 г. дисциплинарни производства, образувани срещу съдии

11 декември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Справка за неприключилите към 04.12.2018 г. дисциплинарни производства, образувани срещу съдии. Тя съдържа информация за 25 дисциплинарни дела, водени срещу 24 съдии.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд