Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Теодор Иванов Иванов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура

12 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Теодор Иванов Иванов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Гергана Мутафова - председател и докладчик, Пламен Найденов, Йордан Стоев.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 4 от ЗСВ – действие или бездействие, което неоправдано забавя производството и неизпълнение на други служебни задължения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд