Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик дисциплинарно наказание „забележка“ на Емилиан Благов Венчев – следовател в Следствения отдел Окръжна прокуратура – Пазарджик

12 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ потвърди наложеното със Заповед № ОП 65/01.11.2018 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик,  с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Емилиан Благов Венчев – следовател в Следствения отдел Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Заповедта, ведно с решението на Прокурорската колегия ще бъде приложена към кадровото дело на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд