Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС преназначи магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури от 01.01.2019 г.

12 декември 2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, със съответния ранг, считано от 01.01.2019 г., както следва:

- Георги Никодимов Светославов – прокурор в Районна прокуратура – Белоградчик, и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Видин;

- Любомир Велков Лилков - прокурор в Районна прокуратура – Кула, и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кула на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Видин;

- Георги Ников Георгиев - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дряново на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Габрово;

- Борислав Трифонов Борисов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Трявна на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Габрово;

- Павлин Иванов Йорданов - прокурор в Районна прокуратура – Трявна на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Габрово;

- Живко Иванов Желязков - прокурор в Районна прокуратура – Тервел, и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Тервел на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич;

- Маринела Иванова Марчева - прокурор в Районна прокуратура – Тервел на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич;

- Петър Младенов Борисов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ардино на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали;

- Елка Стоянова Вълчева - прокурор в Районна прокуратура – Ардино на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали;

- Николай Иванов Иванов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Брезник на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник;

- Албена Георгиева Терзийска - прокурор в Районна прокуратура – Брезник на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник;

- Красимир Димитров Първанов - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Трън на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник;

- Йордан Кирилов Ченков - прокурор в Районна прокуратура – Трън на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник;

- Петко Добринов Братованов – прокурор в Районна прокуратура – Мадан, и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Мадан на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян;

- Вихра Милкова Къдринска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Чепеларе на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян;

- Неда Иванова Михалева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Тополовград на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол и

- Христо Атанасов Джонджоров - прокурор в Районна прокуратура – Тополовград на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол.

Днешните решения на Прокурорската колегия за преназначаване на прокурорите по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ са във връзка с решенията на Пленума на ВСС за оптимизиране щатната численост на преструктурираните районни прокуратури.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд