Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира десет магистрати, повиши в ранг четирима и освободи един прокурор от заеманата длъжност

12 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Георги Ананиев Константинов – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, Росица Христова Чернева, Антон Найденов Стефанов, Дойчо Илиев Тарев – прокурори в Софийска градска прокуратура, Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура - Благоевград и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Лилия Михайлова Русева – прокурор в Районна прокуратура – Варна и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексни оценки „Много добра“ на Илиан Руменов Благоев – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново,  Ралица Вълкова Драганова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Считано от днес, статут на несменяемост придоби и Детелин Кирилов Георгиев – прокурор в Софийска градска прокуратура. За него колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „Добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Димо Николов Николов – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и прие комплексна оценка от атестирането му „Добра“.

Считано от днес, Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, Жаклин Таквор Кехецикян – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Любомир Велков Лилков – и.д. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кула и Ваня Атанасова Прокопова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Радослав Георгиев Воруков – прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Силвана Стоянова Лупова от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Пазарджик, считано от 04.01.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд