Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изпрати молбите от Красимир Кирилов във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол № 9/10.10.2018 г., т. 20, ведно със становището от директора на дирекция „Правна“ в АВСС на административния ръководител на СГП

12 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати молбите от Красимир Кирилов във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол № 26/10.10.2018 г., т. 20, ведно със становището от директора на дирекция „Правна“ в АВСС на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, по компетентност. 

Молбите от Красимир Кирилов са по повод определение от 20.11.2018 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение по адм. дело № 13600/2018 г. по описа на ВАС, с което се спира предварителното изпълнение на решението по т. 20 по протокол № 26 от заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 10.10.2018 г. за отстраняване от длъжност, на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ във вр. с чл. 132 от Конституцията на Република България, на Красимир Любомиров Кирилов – прокурор в Софийска градска прокуратура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд