Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Спас Петров Динков – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян за изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян

12 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени, считано от датата на вземане на решението, свое решение по Протокол № 25/03.10.2018 г., д. т. 20, с което на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Христо Атанасов Ирикиев – прокурор в Районна прокуратура – Смолян е определен за изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян.

Считано от днес, Колегията определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Спас Петров Динков – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян, за изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. В предложението от изпълняващия функциите окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян направената промяна е обоснована с необходимостта от ефективна организация с оглед предстоящите структурни и кадрови промени в Районна прокуратура – Смолян, считано от 01.01.2019 г. и изпълнение решение на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г.

Прокурор Динков има над 24 години общ юридически стаж. Заемал е последователно длъжностите районен прокурор на Районна прокуратура – Девин от 22.11.1994 г. до 02.01.1996 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Смолян от 02.01.1996 г. до 25.02.2005 г.; административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – Смолян от 25.02.2005 г. до 25.02.2010 г.; прокурор в Районна прокуратура – Смолян от 25.02.2010 г. до 16.03.2010 г.; заместник на административния ръководител-заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян от 16.03.2010 г. и към настоящия момент.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд