Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допълни състава на екипа по проект „Еlectronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“

12 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Гергана Мутафова за участие по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“. С решението от днес, бе допълнен екипът по проекта, в който участват прокурори от отдел „Международен“ и отдел „Аналитичен“ на ВКП, както и съдебни служители от АГП и ВСС.

Пленумът на ВСС с решение по протокол №20 от 22.06.2017 г. одобри участието на Република България в проект „Електронен обмен на електронни доказателства чрез e-CODEX – EXEC“, финансиран от Европейската комисия  по програма „Правосъдие“.  Висшият съдебен съвет е определен за компетентна и водеща институция относно участието на България.

Проектът е насочен към осигуряване на възможността държавите членки да обменят европейски заповеди за разследване (ЕРЗ) и свързаните е-доказателства изцяло по електронен път чрез използване на възможностите на E-CODEX.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд