Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави права на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не провеждат заседания на Пленума

13 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периода от 17.12.2018 г. до 14.01.2019 г., когато не се провеждат заседания на пленума, да взема решения, както следва:

  • свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт;
  • във връзка с организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, избор на изпълнител и сключване на договори, включени в Годишния план за обществените поръчки за 2018 г., приет с решение на Пленума на ВСС.

Решено бе Пленумът на ВСС да бъде уведомен на следващо заседание за взетите решения по управлението на бюджета през посочения период.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд