Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключва договори за предоставяне на услуги с всички експлоатационни дружества отнасящи се за сгради и имоти, предоставени за управление на ВСС

13 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни решението си по протокол № 37/16.11.2017 г., т. 31.1 като възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключва договори за предоставяне на услуги с всички експлоатационни дружества отнасящи се за сгради и имоти, предоставени за управление на ВСС, включително тези в процес на проектиране и строеж, които не са възложени за стопанисване на съответните административни ръководители по места.

В посоченото решение поименно са изброени следните доставчици – „Софийска вода“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „Овергаз Мрежи“ АД. Решението бе допълнено тъй като при съгласуване на проекти за нови сгради, които се проектират в момента в цялата страна, се изискват предварителни договори от всички експлоатационни дружества. В някои градове доставчиците са повече от един и не могат да се упоменат изчерпателно поименно, а сметките за топлоенергия, електроенергия, газоснабдяване и ВиК по време на строителството са на името на Възложителя и се заплащат от него като се възстановяват от изпълнителя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд