Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС сформира работна група за изработване на правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите следователите и съдебните служители в специализираните наказателни съдилища и специализираните прокуратури

13 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет сформира работна група за изработване на правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите следователите и съдебните служители в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура в състав:

 • Боян Магдалинчев – представляващ ВСС;
 • Даниела Марчева – член на ВСС;
 • Боряна Димитрова – член на ВСС;
 • Пламена Цветанова – член на ВСС;
 • Калина Чапкънова – член на ВСС;
 • Красимира Костова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд;
 • Любка Вакарелска – съдебен администратор в Апелативния специализиран наказателен съд;
 • Пламен Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд;
 • Светла Георгиева – съдебен администратор в Специализирания наказателен съд;
 • Пламен Марков – прокурор в Апелативната специализирана прокуратура;
 • Доротея Монова – съдебен администратор в Апелативната специализирана прокуратура;
 • Даниела Начева – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура;
 • Габриела Ненкова – съдебен администратор в Специализираната прокуратура;
 • Нели Тодорова – завеждащ Следствен отдел в Специализираната прокуратура.

Членовете на ВСС са определени за участие в работната група със решения на Съдийската колегия по протокол № 36/20.11.2018 г. и на Прокурорската колегия по протокол № 30/21.11.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд