Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2018 г.

13 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2018 г.

Общият размер на утвърдените средства е в размер на 9 401 092 лв., от които са усвоени 4 214 806 лв. Усвоените от съдилищата средства са в размер 1 653 639 лв., от ВКС – 2 190 лв., от ПРБ – 839 174 лв., от ВСС – 1 719 812 лв.

Справката е изготвена от дирекция „Бюджет и финанси“ в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г., т. 15, с което е възложено дирекцията да представя ежемесечна информация на Комисия „Бюджет и финанси“ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд