Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решението по предложение за актуализиране на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Колегията

14 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение за изменение и допълнение на чл. 3, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, в частта относно броя на членовете ѝ и специализацията по материя. Предложението ще бъде обсъдено от Колегията след уточняване на броя на необходимите атестации на магистрати, участници в провеждани към момента конкурсни процедури, както и потенциални кандидати в предстоящи за обявяване конкурси.

Комисията по атестирането и конкурсите поставя за обсъждане въпроса, дали редовен и резервен член на конкурсна комисия от състава на КАК следва да участва в изготвянето на атестация на кандидатите, тъй като оценката и изводите в нея стават част от конкурсната оценка.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд