Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати на ИВСС по компетентност искане за становище на съдии при Апелативния специализиран наказателен съд по повод проверка на ВКС по разглеждани дела

14 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение и изпрати на основание чл. 54, ал. 1, т. 8 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ, на Инспектората към Висшия съдебен съвет искане за становище на съдии при Апелативен специализиран наказателен съд, по повод извършена проверка, възложена от председателя на ВКС. Колегията иска ИВСС да извърши проверка и оценка, доколко е налице независима проверка от председателя на ВКС по посочено от съдиите от АСНС дело.

С внесеното на 30.11.2018 г. във ВСС искане 11 съдии от Апелативния специализиран наказателен съд питат, дали посочената проверка съставлява „опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет“, както и дали „съставлява тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС“.

В предходно заседание Съдийската колегия постави на магистратите въпрос, твърдят ли, че с назначената проверка се накърнява тяхната независимост.

Полученият на 12.12.2018 г. протокол от Общото събрание на съдиите в АСНС, съдържа отговор, че те не твърдят и в становището си не са твърдели, че „е нарушена независимостта ни/изводима от понятието за проверка за независимост“ по чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ/“, а се настоява за отговор на цитираните въпроси, свързани с „преценка за евентуално тенденциозно отношение към специализираните съдилища и преценка за правомерност и допустимост на наредената проверка при описаните особени обстоятелства“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд