Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изиска заповед на председателя на Апелативен съд – София, по повод поставени въпроси относно командироване на магистрат

14 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изиска Заповед № К-1227 от 16.11.2018 г. на председателя на Апелативен съд – София, за командироване на магистрат. Решението е във връзка със заявление на 10 съдии в Апелативен съд – София, по повод акта на административния ръководител. Те настояват Колегията да направи проверка по Заповедта и в случай, че се установи нарушение на условията и реда за командироване, предвидени в Закона за съдебната власт, да го прекрати.

Съгласно решението на Съдийската колегия материалите по преписката ще бъдат докладвани на Комисията за атестирането и конкурсите за становище.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд