Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи двама младши съдии на длъжност „съдия“ в районни съдилища

14 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, назначи Илина Венциславова Джукова – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица.

На същото основание Атанас Василев Димитров – младши съдия в Окръжен съд – Русе, е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла.

Назначенията са, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията възложи на младшите съдии да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд