Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Милка Панчева Петкова-Милчева за заместник-председател на Върховния административен съд

14 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт единодушно назначи Милка Панчева Петкова-Милева – съдия във Върховния административен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия, считано от датата на вземане на решението.

Кандидатурата ѝ е предложена от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и подкрепена от Пленума на съда. Подкрепа за нея заяви Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, като посочи, че тя ще допринесе за подобряване на микроклимата и организацията на работа на съда. Атанаска Дишева – член на Съдийската колегия, мотивира подкрепата си с даденото от Общото събрание на ВАС доверие за съдия Панчева.

Милка Панчева има над 37 години юридически стаж, като над 20 години е съдия във Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд