Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Проектът „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в ОСВ и повишаване на ефективността на работата им” бе отчетен на конференция

На 17 декември 2018 г., в гр. София, в зала Триадица 2 на Гранд хотел София се проведе заключителна конференция по проекта на Висшия съдебен съвет "Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-3.001-0011-C02/14.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието присъстваха членове на Висшия съдебен съвет, представители от органите на съдебната власт, държавната администрация и медиите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд