Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 14, 15 и 16 януари ще се проведе устния изпит в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №14/08.05.2018 г. (обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.)

10 януари 2019 година

На 14, 15 и 16 януари ще се проведе устния изпит в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №14/08.05.2018 г. (обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.). На конкурс са обявени 6 длъжности „съдия“ – две в Районен съд – Лом и по една в районните съдилища в Провадия, Велинград, Средец и Козлодуй.

Изпитът е с начален час 09:00 ч. и ще се проведе по предварително обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието, зала 32. По време на изпита кандидатите могат да ползват нормативни актове.

До устен изпит са допуснати 69 кандидати. Общо 109 души подадоха документи за участие в конкурса за първоначално назначаване, като от допуснатите 106-ма на писмения изпит проведен на 08.12.2018 г. се явиха 80 кандидати.

Пълна информация за провежданата конкурсна процедура е публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури“, подраздел „Конкурс за първоначално назначаване“ – „Районен съд“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд