Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС присъедини две дисциплинарни дела срещу Таня Плахойчева

15 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини дисциплинарно дело № 34/2018 г. към дисциплинарно дело № 34/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийския районен съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 34/2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд