Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага Пленумът да включи Специализирания наказателен съд към органите, предоставящи данни към вътрешния регистър на наказателни производства, образувани срещу магистрати

15 януари 2019 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация за образуваните наказателни производства срещу съдии към 30.10.2018 г. Тя съдържа данни за 7 досъдебни производства, водени срещу 5 съдии.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага Пленумът на ВСС да актуализира поддържания вътрешен регистър на наказателните производства, водени срещу магистрати, като изменени и допълнени решение по протокол № 10/05.03.2015 г., в частта по точка 26.3, и добави Специализирания наказателен съд в кръга на органите, които следва да предоставят информация.

С решения по протокол № 8/20.02.2014 г. на ВСС е прието кои органи трябва да предоставят информация за актуализиране на данните във вътрешния регистър на наказателни производства, образувани срещу съдия, прокурор или следовател, както и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняеми са привлечени магистрати, като не са включени специализираните съдилища. С решение по протокол № 10/05.03.2015 г. на ВСС е приет нов образец за предоставяне на данните, но не е включен Специализирания наказателен съд.

Настоящата промяна е свързана с промените в подсъдността на делата на Специализирания наказателен съд,  като в чл. 411а, ал. 1 е създадена т. 4, с която в подсъдността на Специализирания наказателен съд (СНС) се включват делата за престъпления по чл. 201-205, 212, 212а, 219, 220, 224, 225б, 226, 250, 251, 252-253б, 256, 282-283а, 285, 287-289, 294, 295, 299, 301-307, 310, 311 и 313 от Наказателния кодекс, извършени от изброени категории лица, включително съдии, прокурори и следователи, членове на ВСС, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС (ЗИД на НПК, обнародван в Държавен вестник, бр. 63).

Предложението ще бъде внесено за разглеждане в заседание на Пленума на ВСС на 24 януари 2019 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд