Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложения за оптимизиране на щатните длъжности в Апелативния специализиран наказателен съд и Софийския градски съд

15 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение за оптимизиране на щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд и на Софийския градски съд с една щатна длъжност „съдия“.

Те се отлагат до представяне във ВСС на отчета на Апелативния специализиран наказателен съд за разгледаните и свършените през 2018 г. дела. Целта на Съдийската колегията е да установи действителната натовареност на магистратите като съобрази видовете разглеждани от съда дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд