Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи събеседването в конкурса за избор на председател на Районен съд – Велики Преслав

15 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи провеждането на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав. Колегията реши да бъде насрочена дата за изслушването им след получаване на актуална информация за здравословното състояние на един от тях.

Отлагането се прави по молба на Росица Маринова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Шумен, и участник процедурата за изслушване на кандидатите за председател на Районен съд – Велики Преслав, във връзка с ползван от нея отпуск по болест. В  насрочената за 22 януари 2019 г. процедура са допуснати до участие двама кандидати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд