Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Цветомила Събинска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца

16 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Цветомила Цветанова Събинска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Евгени Диков - председател и докладчик, Пламена Цветанова, Огнян Дамянов.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Инспектората към ВСС за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, изразяващо се в системно неспазване на сроковете, предвиден в процесуалните закони.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд